Prechod na navigáciu Hlavné menu
Oficiálne stránky obce Ľubica

Obec Ľubica

Jeseň - Ľubica. Foto: M. Kruk                                       


 

Výzva pre obyvateľov Vytlačiť
 

Ilustračné fotoVÝZVA

PRE OBYVATEĽOV OBCE ĽUBICA O NAKLADANÍ S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝMI  KOMUNÁLNYMI ODPADMI

 

Obec Ľubica zavádza nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi pre domácnosti ktoré prejavia záujem. Ten bude spočívať vo svojpomocnom zhodnocovaní tohto odpadu formou domáceho kompostovania. K tomu budú jednotlivým domácnostiam bezplatne poskytnuté zo strany Obce kvalitné plastové kompostéry a príslušné návody na jeho používanie.

 

Preto vyzývame obyvateľov obce Ľubica aby nahlásili svoj záujem o bezplatné poskytnutie kompostéra

na Obecnom úrade, oddelenie životného prostredia

v čo najkratšom čase do 23.06.2017

Nárok na plastový kompostér bude mať prvých 200 domácností, ktorých zástupcovia nahlásia svoj záujem na Obecnom úrade. Zároveň podpíšu s Obcou Protokol o odovzdaní a prevzatí plastového kompostéra (ďalej len „protokol“), budú plniť nim stanovené záväzky a zúčastnia sa prednášky o kompostovaní, ktorú zorganizuje obec.

V domácom kompostovisku bude mať domácnosť možnosť kompostovať všetky vhodné biologické odpady, ktoré vznikajú v domácnosti, v záhrade, popr. pri údržbe priľahlých pozemkov (všetky rastlinné zvyšky z prípravy jedál; pestovania ovocia, zeleniny, obilnín, kvetov a byliniek; z údržby súkromnej zelene a chovu hospodárskych zvierat).

Zavedenie tejto zmeny vyplýva Obci Ľubica z novely Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorá stanovuje obciam a mestám od 1. 1. 2017 povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z domácností. Každá samospráva si môže sama zvoliť na základe miestnych podmienok a možností, akým spôsobom túto povinnosť splní. Jednou z možností je v zástavbe rodinných domov podporovať domáce kompostovanie. Práve touto cestou sa Obec Ľubica pustila, pretože ju považuje v momentálnej situácii za najefektívnejšiu a z ekonomického hľadiska najprijateľnejšiu.

Okrem toho sa obyvateľom zakazuje nakladať s odpadmi v rozpore so zavedeným systémom, napr. spaľovať odpad, ukladať ho na verejné priestranstvo, do nádob na zmesový komunálny odpad atď.

Veríme, že obyvateľom Ľubice nie je ľahostajné životné prostredie a preto sa aktívne zapoja do domáceho kompostovania. Spoločnými silami sa tak pokúsime znížiť množstvo skládkovaných odpadov, znečistenie ovzdušia a nášho okolia, ale aj nákladov na odpadové hospodárstvo.

Obec Ľubica spoločne s odborníkmi z organizácie Priatelia Zeme – SPZ  a JRK Slovensko sa vám v tomto budú snažiť čo najviac pomôcť.

 

V Ľubici dňa 14.06.2017                                                         Ing. Ján Kapolka, starosta obce                                     


 
 

webygroup

dnes je: 23.10.2017

meniny má: Alojzia

Počasie v Ľubici

Plyn: 0850 111727
Voda: 052 7729548
Elektrina: 0800 123332
Verejné osvetlenie:
0905 710453
Káblová televízia a rozhlas:
02 20828208
sluzbyzakaznikom@slovanet.net


23911303

Úvodná stránka