Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce ĽubicaHľadať
 
 

Formuláre

Komunálne voľby 2014

Výsledky volieb za starostu obce
 Celkove_vysledky_KV_2014_starosta_w.pdf (441.4 kB) (441.4 kB)

Celkové výsledky volieb za poslancov OZ
 Celkove_vysledky_poslanci_KV_2014_w.pdf (572 kB) (572 kB)

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry
 Oznamenie_o_vzdani_sa_kandidatury.pdf (270.8 kB) (270.8 kB)

Vzdanie sa kandidatúry na starostu
 Vzdanie_sa_kandidatury.PDF (349.4 kB) (349.4 kB)

Zoznam kandidátov za starostu
 VYHLASENIE_KANDIDATURY_STAROSTA.pdf (163.9 kB) (163.9 kB)

Zoznam kandidátov za poslancov
 Vyhlasenie_kandidatury_poslanci.pdf (125.7 kB) (125.7 kB)

Určenie okrskov
 Urcenie_okrskov.pdf (119 kB) (119 kB)

Kancelária starostu obce

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
 ZIADOST_O_DOTACIU_Z_ROZPOCTU_OBCE.rtf (197.4 kB) (197.4 kB)

Vyúčtovanie dotácie z rozpočtu obce
 VYUCTOVANIE_DOTACIE_Z_ROZPOCTU.rtf (97.8 kB) (97.8 kB)

Oddelenie správy obecných lesov

 Sprava_o_hospodareni_lesy_2015.pdf (415.2 kB) (415.2 kB)

Hospodárenie v Obecných lesoch - správa za rok 2011
 Sprava_o_hospodareni_rok_2011.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

Hospodárenie v Obecných lesoch - správa za rok 2012
 Sprava_o_hospodareni_rok_2012.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

Cenník pestovných prác platný od 1.3.2014
 Cennik_pestovne_prace_od_03_2014.pdf (129.7 kB) (129.7 kB)

Všeobecné obchodné podmienky pre ťažbovú činnosť
 Všeobecné obchodné podmienky pre ťažbovú činnosť 2012.pdf (82.5 kB) (82.5 kB)

Referát územného plánovania- tlačivá na stiahnutie

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf (85 kB) (85 kB)

Prehlásenie stavebného dozoru
 Prehlesenie_stavebneho_dozora.pdf (123.1 kB) (123.1 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 Ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia.pdf (81.9 kB) (81.9 kB)

Žiadosť o zmenu užívania stavby
 Ziadost_zmena_uzivania_stavby.pdf (190.7 kB) (190.7 kB)

Návrh na kolaudáciu stavby
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf (80.9 kB) (80.9 kB)

Žiadosť o odstránenie stavby
 Ziadost_o_odstranenie_stavby.pdf (83.6 kB) (83.6 kB)

Zmena stavby pred dokončením
 Zmena_ stavby_ pred_dokoncenim.pdf (100.3 kB) (100.3 kB)

Žiadosť o predĺženie termínu ukončenie výstavby
 Ziadost_o_predlzenie_terminu_ukoncenia_vystavby.pdf (208.6 kB) (208.6 kB)

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia
 Ziados_o_povolenie_informacnhoreklamneho_alebo_propagacnho_zariadenia.pdf (100.1 kB) (100.1 kB)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy
 Ohlasenie_drobnej_staby_stavebnych_uprav.pdf (177.5 kB) (177.5 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
 Vek_stavby.pdf (100.1 kB) (100.1 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
 Ziadost_o_povolenie_prekopavky.pdf (139.3 kB) (139.3 kB)

Správne poplatky
 spravne_poplatky_od_1_10_2013_obec_lubica.pdf (200.9 kB) (200.9 kB)

Referát životného prostredia

Úroveň vytriedenie komunálneho odpadu v roku 2018
 Uroven_vytriedenia_KO_2018.pdf (141.9 kB) (141.9 kB)

Kompostovanie
 kompostovanie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

Komunitné kompostovanie
 komunitne_kompostovanie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

Využitie bioodpadu - záhrada
 vyuzitie_bioodpadu_zahrada.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

Predchádzanie vzniku odpadov
 predchadzanie_vzniku_odpadov.pdf (628.2 kB) (628.2 kB)

Neplytvajte potravinami
 neplytvajte_potravinami.pdf (658 kB) (658 kB)

Plán POH na roky 2016 až 2020
 POH_obce_Lubica_2016_2020.pdf (960.8 kB) (960.8 kB)

Prevádzkový poriadok - Zberný dvor v Ľubici
 Prevadzkovy_poriadok_Zberneho_dvora_2017.pdf (443.7 kB) (443.7 kB)

Biologicky rozložiteľný odpad už nemôže končiť v komunále
 Bioodpady_budeme_kompostovat.pdf (469.2 kB) (469.2 kB)

Recept na skoré a správne kompostovanie
 Zrely_kompost_Recept_na_rychlejsie_kompostovanie.pdf (624.4 kB) (624.4 kB)

Zberný dvor - prevádzková doba a pokyny pre obyvateľov Ľubice
 Zberny_dvor_informacie.pdf (212.6 kB) (212.6 kB)

Nakladanie s odpadmi - popis
 Nakladanie_s_odpadom_obec_Lubica.pdf (199.1 kB) (199.1 kB)

Program odpadového hospodárstva Obce Ľubica do roku 2015
 POH_obce_Lubica_do_roku_2015.pdf (409.5 kB) (409.5 kB)

Súhlas zak. zástupcu na vydanie rybárskeho lístka
 Súhlas zástupcu na vydanie rybárskeho lístka.pdf (70.9 kB) (70.9 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 Žiadosť súhlas na výrub drevín.pdf (93.4 kB) (93.4 kB)

Žiadosť na vydanie povolenia užívania verejného priestranstva
 Ziadost_na_povolenie_uzivania_verejneho_priestranstva.pdf (101.7 kB) (101.7 kB)

Vydanie rybárskeho lístka
 Vydanie_rybarskeho_listka.pdf (73.3 kB) (73.3 kB)

Žiadosť o vydanie rybarského lístka
 Ziadost_o_vydanie_rybarskeho_listka.pdf (74.6 kB) (74.6 kB)

Editovateľná žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
 Editovatelna_ziadost_o_vydanie_rybarskeho_listka.rtf (31.1 kB) (31.1 kB)

Referát daní, poplatkov a majetku - tlačiva na stiahnutie

Žiadosť o prenájom hnuteľného majetku
 Ziadost_o_prenajom_hnutelneho_majetku_formular.docx (13.9 kB) (13.9 kB)

Tlačivo na priznanie dani z nehnuteľnosti
 Tlacivo_priznanie_dani_z_nehnutelnosti.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 Zasady_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_obce.pdf (222 kB) (222 kB)

Zásady prenájmu pozemkov a nebytových priestorov obce
 Zasady_prenajmu_pozemkov_a_nebytovych_priestorov_obce_Lubica.pdf (171.8 kB) (171.8 kB)

Žiadosť o pridelenie parkovacieho miesta - editovateľná
 Ziadost_o_pridelenie_parkovacieho_miesta.rtf (51 kB) (51 kB)

Žiadosť o zrušenie parkovacieho miesta - editovateľná
 Ziadost_o_zrusenie_parkovacieho_miesta_editovatelne.rtf (38 kB) (38 kB)

Žiadosť o zrušenie parkovacieho miesta
 Ziadost_o_zrusenie_parkovacieho_miesta.pdf (166.8 kB) (166.8 kB)

Oznam o daniach a poplatkoch na rok 2013
 dane_2013.pdf (95.3 kB) (95.3 kB)

Upozornenie pre majiteľov psov
 Upozornenie_majitelom_psov.pdf (250.1 kB) (250.1 kB)

Referát sociálnych vecí - tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sužby.pdf (151 kB) (151 kB)

Popis činnosti na referáte sociálnych vecí
 Popis k sociálnym službám.pdf (159.5 kB) (159.5 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf
 Žiadosť o posúdenie odkázanosti  o sociálnu službu.pdf (152.2 kB) (152.2 kB)

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
 Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby.pdf (103.2 kB) (103.2 kB)

Komunitný plán na roky 2011-2016
 Komunitný plán obce Ľubica 2011-2016.pdf (713 kB) (713 kB)

Referát všeobecnej správy - tlačivá na stiahnutie

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
 Odhlasovací lístok z trvalého pobytu.pdf (113.8 kB) (113.8 kB)

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
 Prihlasovací lístok na trvalý pobyt.pdf (117.3 kB) (117.3 kB)

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
 Prihlasovací lístok na prechodný pobyt.pdf (118.8 kB) (118.8 kB)

Čestné vyhlásenie, dlhšie
 Čestné vyhlásenie - dlhšie.pdf (59.8 kB) (59.8 kB)

Žiadosť o oznámenie pobytu
 Žiadosť o oznámenie pobytu.pdf (66.2 kB) (66.2 kB)

Čestné vyhlásenie, kratšie
 Čestné vyhlásenie - kratšie.pdf (58.5 kB) (58.5 kB)

Splnomocnenie
 Splnomocnenie.pdf (30.3 kB) (30.3 kB)

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu
 Žiadosť o zrušenie TP.pdf (69.9 kB) (69.9 kB)

Hospic - tlačivá na stiahnutie

Informácie pre klienta
 Informacia_pre_klienta.pdf (45.8 kB) (45.8 kB)

Žiadost o prijatie klienta
 ziadost_o_prijatie_klienta.pdf (26.1 kB) (26.1 kB)

Materská škola

Hodnotiaca správa výchovno - vzdelávacej práce a riadenia školy za školský rok 2014/2015
 Hodnotiaca_sprava_Skolsky_rok_2014_2015.pdf (310.5 kB) (310.5 kB)

Editovateľná prihláška dieťaťa do MŠ na stiahnutie
 Ziadost_prijatie_ditata_do_MS_edit.rtf (40.2 kB) (40.2 kB)

Prihláška dieťaťa do MŠ na stiahnutie
 Ziadost_prijatie_dietata_do_MS.pdf (132.9 kB) (132.9 kB)

Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z MŠ
 Splnomocnenie_na_preberanie_dietata_z_MS.pdf (472.7 kB) (472.7 kB)

Plán práce materskej školy - rok 2013/2014
 Plan_prace_MS_skoly_2013_2014.pdf (456.7 kB) (456.7 kB)

Plán práce materskej školy - rok 2011/2012
 Plán práce školy.pdf (479.3 kB) (479.3 kB)

Prehlásenie o bezinfekčností prostredia
 Vyhlasenie_bezinfekcnost_prostredia.pdf (318 kB) (318 kB)

Obecné zastupiteľstvo

Plán zasadnutí OZ na rok 2015
 Plan_zasadnuti_obecneho_zastupitelstva.pdf (160.5 kB) (160.5 kB)

Ordinačné hodiny - na stiahnutie

Ordinačné hodiny Mudr. Záhurancová- na stiahnutie
 Praktický lekár Mudr Záhurancová.pdf (406.2 kB) (406.2 kB)

Ordinačné hodiny Mudr. Kuchtová - na stiahnutie
 Mudr. Kuchtová.pdf (321.2 kB) (321.2 kB)

Smernice

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ľubica
 Zasady_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_obce.pdf (222 kB) (222 kB)

Zásady prevodu vlastníctva pozemkov obce Ľubica
z dôvodu osobitného zreteľa:
 Zasady_prevodu_pozemkov_osobitny_zretel.pdf (224.6 kB) (224.6 kB)

Domový poriadok
 Smernica_012018_ DOMOVY_PORIADOK.pdf (403.5 kB) (403.5 kB)

Štatút obce
 OZ 1709_Statut_obce.pdf (451.2 kB) (451.2 kB)

Smernica č. 1/2011
k aplikácii zákona NR SR č. 546/2010 Z.z.
Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
 Smernica zákon o zverejňovaní.pdf (147.7 kB) (147.7 kB)

Zásady postupu pri vybavovaní sťažnosti
 ZÁSADY POSTUPU PRI VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ V.pdf (220.3 kB) (220.3 kB)

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 Zasady_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_obce.pdf (221.4 kB) (221.4 kB)

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Ľubici
 Zasady_odmenovania_poslancov.pdf (154.3 kB) (154.3 kB)

Zásady prenájmu pozemkov a nebytových priestorov obce Ľubica
 Zasady_prenajmu_pozemkov_a_nebytovych_priestorov_obce_Lubica.pdf (171.8 kB) (171.8 kB)

Slobodný prístup k informáciam

VZN č. 5_2011 o slobodnom prístupe k informáciám
 VZN č. 5 k zákonu 211-2000.pdf (240.7 kB) (240.7 kB)

Postup pri vybavovaní žiadosti o informáciu
 Postup pri vybavovaní žiadosti o informáciu.pdf (162.4 kB) (162.4 kB)

Žiadosť o sprístupnenie informácii - editovateľné
 Ziadost_spristupnenie_informacii_OcU_Lubica.doc (26 kB) (26 kB)

Žiadosť o sprístupnenie informácii
 Ziadost_spristupnenie_informacii_OcU_Lubica.pdf (112.5 kB) (112.5 kB)

Civilná ochrana

Odporučania pre obyvateľstvo pri vzniku mimoriadnej situacie
 Odporucania_pre_obyvatelstvo_v_pripade_vzniku_mimoriadnej_udalosti.pdf (143 kB) (143 kB)

Ako volať na tiesňovú linku?
 Ako volať na tiesňovú linku.pdf (317.2 kB) (317.2 kB)

Poučenie k používaniu čísla 112
 SMS_POMOC_112_zmena.pdf (345.7 kB) (345.7 kB)

Komunálne voľby 2010

Výsledky volieb za starostu
 Poradie voľby za starostu.pdf (56.8 kB) (56.8 kB)

Výsledky, poradie zvolených poslancov
 Voľby poslancov_výsledky.pdf (40 kB) (40 kB)

Výsledky volieb v Ľubici - graf
 Výsledky_volby_grafy.pdf (25.1 kB) (25.1 kB)

VZN č. 4/2010 o kampani pri komunálnych voľbách 2010
 VZN_č._4._2010.pdf (164.1 kB) (164.1 kB)

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce
 VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY starosta nazverejnenie.pdf (124.2 kB) (124.2 kB)

Výsledky - poradie za starostu
 Výsledky - poradie za starostu.pdf (97.5 kB) (97.5 kB)

Poradie nezvolených poslancov - náhradníkov
 Náhradníci poslanci.pdf (73.8 kB) (73.8 kB)

Komunálne voľby 2010 - vytvorenie okrskov
 Komunálne voľby 2010.pdf (86.5 kB) (86.5 kB)

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov do OZ
 VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY poslanci na zverejnenie.pdf (140.9 kB) (140.9 kB)

Volebná kampaň v TV a infotext
 VOLEBNÁ  KAMPAŇ  2010.pdf (83.3 kB) (83.3 kB)

Oznámenie o vzdani sa kandidatúry za poslanca
 oznamenie_o_vzdani_sa_kandidatury poslanca.pdf (89.7 kB) (89.7 kB)

Volebné komisie v Ľubici
 Volebné komisie v Ľubici.pdf (85.7 kB) (85.7 kB)

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

Počasie v Ľubici

Počasie Ľubica tu

Plyn: 0850 111727
Voda: 052 7729548
Elektrina: 0800 123332
Verejné osvetlenie:
0905 710453
Káblová televízia a rozhlas:
02 20828208
sluzbyzakaznikom@slovanet.net

webygroup
ÚvodÚvodná stránka