Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce ĽubicaHľadať
 
 

Referát životného prostredia

        Ing. Mária OchlanováReferát životného prostredia

Kontakt:

tel.: +421 052 4260215

e-mail:

maria.ochlanova@obeclubica.sk

Poštová adresa:

Obecný úrad Ľubica, Generála Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica

Adresa sídla - kancelária:

Gen. svobodu č. 96, Ľubica   

Kompetencie:

 • povolenie pre výrub stromov, súhlas na výrub drevín
 • povolenie k užívaniu priestranstva (napr. lešenie, uloženie stavebnej sute,..)
 • informácie k nakladaniu s komunálnym odpadom (separovaný, biologický rozložiteľný odpad, nebezpečným odpadom)
 • Malé obecné služby (sídlo - areál zdravotného strediska)

                                  Kontakt: Koordinátormobil: 0917 147389 

  


Obec Ľubica oznamuje obyvateľom obce, že vrecia na triedený odpad a kalendár zberu na rok 2019 si môžu vyzdvihnúť v budove obecného úradu č. 96, v kancelárii – Služby obce Ľubica s.r.o.

Pondelok až piatok v čase 7.00 – 12:00 obed 12.30 – 15.00 hood.

    Skládka odpadov 
Pracovná doba na skládke TKO:  Pondelok až piatok od 7:00 do 15:00

                                  Kontakt: Ing. Ján Mazurek, mobil: 0905 710453


                                                   

Komunálny odpad  - odvoz z domácnosti t. j. kuka nádoby sa uskutočňuje každý utorok.     
Objemný odpad  - zvoz z veľkoobjemových kontajnerov sa uskutočňuje dvakrát ročne (jar,     jeseň) a to postupne po jednotlivých uliciach v priebehu určeného obdobia.

 

Nebezpečný odpad  - zber nebezpečného odpadu, elektronického a elektrického odpadu sa organizuje v obci dvakrát ročne (jar, jeseň) o termíne a mieste bude občan vopred informovaný.

Separovaný odpad  - zber sa uskutočňuje každý mesiac (vrecia je potrebné mať vyložené od 6:00 hod. v deň zberu) podľa presného harmonogramu (tab. dole), kde:

1. deň zvozu je z ulice: Gen. Svobodu, 8. mája, Jesenského, Hlboká, Bernolákova, Povstalecká, Kruhová, Mierová, Vrbovská, Jarná.

2. deň zvozu je z ulíce: Budovateľská, Podtatranská, Slnečná, Školská, Janošíkova, Remeselnícka, Športová, Poľná, Pod Lesom.   

Od januára 2018 je zmena zberu a to:

Doteraz sa každý mesiac zberali všetky vytriedené zložky komunálneho odpadu.

Po novom t.j. od 1.1.2018 je zmena v systéme zberu jednotlivých zložiek KO:

plasty – každý mesiac

papier, sklo, kovy, VKM – len nepárny mesiac

   Zberný dvor pri zdravotnom stredisku

Biologicky rozložiteľný odpad - (pokosenu trávu, konáre stromov,...) je možne umiestniť do označeného VOK na dvore zdravotného strediska v období od mája do októbra.

V záhradkárskych osadách sa umiestnia VOK (veľko objemový kontajner) na komunálny odpad v období od mája do októbra.
 

 

 


Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

foto

FOTO: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem.

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.  

To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne.

Ak nezačneme za susedov ich odpad upravovať, teda zo smetnej nádoby vyberať, fľaše alebo škatule zošliapavať, aby nezaberali veľa vzduchu, polystyrén lámať a podobne, neraz to skončí tak, že položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa kontajnera alebo ich vhodíme do nádob so zmiešaným komunálnym odpadom. Hrabať sa medzi odpadom nie je komfortné, ani hygienické.

Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď problém „vyriešia“ zberové spoločnosti častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených, kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.

Riešenie?

Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom... šup do kontajnera! 

Autor: ENVI - PAK, a.s.


 

Vývoz komunálneho a triedeného odpadu v obci

Máj 2019
 • Po
 • Ut
 • St
 • Št
 • Pi
 • So
 • Ne
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2

Filter

Legenda

 Tuhý komunálny odpad

 Papier - modré vrece, prípadne do balíka

 Plasty - žlté vrece, odovzdať čisté s stlačené obaly

 Sklo - zelené vrece, odovzdať čisté sklo

 Kovy - červené plece, odovzdať čisté plechovky

 Tetrapeky - červené vrece, odovzdať čisté a stlačené obaly

 Biologický rozložiteľný odpad - kompostovací zásobnik (doma)

 Jedlé oleje a tuky z domácnosti

 Nebezpečný odpad

 Zber textilu


 

Vyhľadať podľa textu

Triedený zber odpadu v obci

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v roku 2018

Rozpis zvozu separovaného odpadu v roku 2019
JanuárFebruárMarec Apríl Máj Jún Júl AugustSeptemberOktóberNovemberDecember
7., 8.4., 5.4., 5.8., 9.6., 7.3., 4.8., 9.5., 6.2., 3.7., 8.4., 5.2., 3.
Kalendár zvozu triedeného odpadu v roku 2019
 Kalendar_zvozu_tiredeneho_odpadu_2019.pdf (397.6 kB) (397.6 kB)

 
Lokality zberu
Označenie lokalityUlice lokality
časť AGen. Svobodu, 8. mája, Jesenského, Hlboká, Bernolákova, Povstalecká, Kruhová, Mierová, Vrbovská, Jarná, Úzka
časť BBudovateľská, Sv. Alžbety, Podtatranská, Slnečná, Školská, Jánošíková, Remeselnícka, Športová, Poľná, Pod lesom, Na vŕšku
Kalendár zberu triedeného odpadu na rok 2019
RokMesiacDeň zberuDňaLokalita zberu
2019JanuárPondelok7.1.časť A
2019JanuárUtorok8.1.časť B
2019FebruárPondelok4.2.časť A
2019FebruárUtorok5.2.časť B
2019MarecPondelok4.3časť A
2019MarecUtorok4.3časť B
2019AprílPondelok8.4.časť A
2019AprílUtorok9.4.časť B
2019MájPondelok6.5.časť A
2019MájUtorok7.5.časť B
2019JúnPondelok3.6.časť A
2019JúnUtorok4.6.časť B
2019JúlPondelok8.7.časť A
2019JúlUtorok9.7.časť B
2019AugustPondelok5.8.časť A
2019AugustUtorok6.8časť B
2019SeptemberPondelok2.9.časť A
2019SeptemberUtorok3.9.časť B
2019OktóberPondelok7.10.časť A
2019OktóberUtorok8.10.časť B
2019NovemberPondelok4.11.časť A
2019NovemberUtorok5.11.časť B
2019DecemberPondelok2.12.časť A
2019DecemberUtorok3.12.časť B

Referát životného prostredia

Úroveň vytriedenie komunálneho odpadu v roku 2018
 Uroven_vytriedenia_KO_2018.pdf (141.9 kB) (141.9 kB)

Kompostovanie
 kompostovanie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

Komunitné kompostovanie
 komunitne_kompostovanie.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

Využitie bioodpadu - záhrada
 vyuzitie_bioodpadu_zahrada.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

Predchádzanie vzniku odpadov
 predchadzanie_vzniku_odpadov.pdf (628.2 kB) (628.2 kB)

Neplytvajte potravinami
 neplytvajte_potravinami.pdf (658 kB) (658 kB)

Plán POH na roky 2016 až 2020
 POH_obce_Lubica_2016_2020.pdf (960.8 kB) (960.8 kB)

Prevádzkový poriadok - Zberný dvor v Ľubici
 Prevadzkovy_poriadok_Zberneho_dvora_2017.pdf (443.7 kB) (443.7 kB)

Biologicky rozložiteľný odpad už nemôže končiť v komunále
 Bioodpady_budeme_kompostovat.pdf (469.2 kB) (469.2 kB)

Recept na skoré a správne kompostovanie
 Zrely_kompost_Recept_na_rychlejsie_kompostovanie.pdf (624.4 kB) (624.4 kB)

Zberný dvor - prevádzková doba a pokyny pre obyvateľov Ľubice
 Zberny_dvor_informacie.pdf (212.6 kB) (212.6 kB)

Nakladanie s odpadmi - popis
 Nakladanie_s_odpadom_obec_Lubica.pdf (199.1 kB) (199.1 kB)

Program odpadového hospodárstva Obce Ľubica do roku 2015
 POH_obce_Lubica_do_roku_2015.pdf (409.5 kB) (409.5 kB)

Súhlas zak. zástupcu na vydanie rybárskeho lístka
 Súhlas zástupcu na vydanie rybárskeho lístka.pdf (70.9 kB) (70.9 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 Žiadosť súhlas na výrub drevín.pdf (93.4 kB) (93.4 kB)

Žiadosť na vydanie povolenia užívania verejného priestranstva
 Ziadost_na_povolenie_uzivania_verejneho_priestranstva.pdf (101.7 kB) (101.7 kB)

Vydanie rybárskeho lístka
 Vydanie_rybarskeho_listka.pdf (73.3 kB) (73.3 kB)

Žiadosť o vydanie rybarského lístka
 Ziadost_o_vydanie_rybarskeho_listka.pdf (74.6 kB) (74.6 kB)

Editovateľná žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
 Editovatelna_ziadost_o_vydanie_rybarskeho_listka.rtf (31.1 kB) (31.1 kB)

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

Počasie v Ľubici

Počasie Ľubica tu

Plyn: 0850 111727
Voda: 052 7729548
Elektrina: 0800 123332
Verejné osvetlenie:
0905 710453
Káblová televízia a rozhlas:
02 20828208
sluzbyzakaznikom@slovanet.net

webygroup
ÚvodÚvodná stránka