Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce ĽubicaHľadať
 
 

Správne konania - ochrana prírody

Obec Ľubica, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny .

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomné na adresu:
Obec Ľubica, Obecný úrad Ľubica, oddelenie životného prostredia, Gen.Svobodu  248/127, 059 71 Ľubica alebo elektronicky na adresu: podatelna@obeclubica.sk  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:   


 
Číslo konaniaDátum začatia konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaníPredmet konania
516/201915.02.201918.02.20195 pracovných dníHEBA, spol. s r.o., Fr. Hečku 3906, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 299/51 k.ú. Ľubica
488/201913.02.201915.02.20195 pracovných dníMesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 106/16 k.ú. Kežmarok
418/201907.02.201908.02.20195 pracovných dníMesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 3219 k.ú. Kežmarok
417/201907.02.201908.02.20195 pracovných dníMesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 3215 k.ú. Kežmarok
184/201914.01.201916.01.20195 pracovných dníMesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 973 (KN-E 5014/1) k.ú. Kežmarok
182/201914.01.201916.01.20195 pracovných dníMesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 177/2, KN-C 1928/1 a KN-E 6774/2(KN-C 3290/1) k.ú. Kežmarok
9655/201824.10.201825.10.20185 pracovných dníMarcel Polomčák, Mierová 936/40, 059 71 Ľubica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku par. č. KN-C 1847 (KN-E 4608/10) k.ú. Ľubica
9548/201816.10.201817.10.20185 pracovných dníIng. Róbert Rákoš a Martina Rákošová, Tulčík č. 356, 082 13 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku par. č. KN-C 7871/302 k.ú. Ľubica
9563/201815.10.201817.10.20185 pracovných dníVojenské lesy a majetky SR, š.p. Odštepný závod Kežmarok, Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 381 (KN-E 9578, 9579, 9643, 9645, 9646, 9647, 9648, 9650, 9657, 9658) k.ú. Ľubické Kúpele
9321/201803.10.201805.10.20185 pracovných dníMesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 2660/2 k.ú. Kežmarok
6076/201825.04.201826.04.20185 pracovných dníJán Krempaský, Mierová 891/2, 059 71 Ľubica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 1769 k.ú. Ľubica
770/201826.02.201801.03.20185 pracovných dníMesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku par.č. KN-C 1113/1, 677/1, 2630, 620 a 116 k.ú. Kežmarok
537/201823.02.201827.02.20185 pracovných dníMesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku par.č. KN-C 1425 k.ú. Kežmarok
329/201805.02.201807.02.20185 pracovných dníKlára Vanečková, Gen. Svobodu 157/22, 059 71 Ľubica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku par. č. KN-C 816 k.ú. Ľubica
267/201831.01.201801.02.20185 pracovných dníIng. Simona Holubová, K.Kuzmányho 1576/19, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parc.č. KN-C 1175 k.ú. Ľubica
8496/201714.12.201715.12.20175 pracovných dníMesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rastúcich na pozemku par. č. KN-C 3138 k.ú. Kežmarok
8043/201726.10.201730.10.20175 pracovných dníJozef Václav, Kruhová 470/131, 059 71 Ľubica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele číslo KN-C 1655/1 k.ú. Ľubica
7780/201716.10.201717.10.20175 pracovných dníMesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rastúcich na pozemkoch par. č. KN-C 3231/1 a KN-C 1565 k.ú. Kežmarok
1739/201731.03.201704.04.20175 pracovných dníVojenské lesy a majetky SR, š.p., Odštepný závod Kežmarok, Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemkoch: par.č. KN-C 7871/256, 7871/258, 7871/263 a par.č. KN-E 5819, 7427, 7435, 7437, 7485, 7993/1, 7993/2, 7994, 8088, 8092, 8093/1, 8094, 8096, 8098/1, 5824, 5825, 5827, 13750/1 k.ú. Ľubica
    par.č. KN-E 11895, 11898, 11899, 11901, 11907, 11908, 11910, 11911, 11912, 11913, 11924, 11925/1, 11925/2, 11925/3, 11926/1, 11926/2, 11927 k.ú. Ľubické Kúpele
1714/201730.03.201731.03.20175 pracovných dníMesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele číslo KN-C 2660/1 k.ú. Kežmarok
1463/201710.03.201713.03.20175 pracovných dníMgr. Jana Kapolková, Slnečná 964/16, 059 71 Ľubica a p. Miroslav Kapolka, Petržalská 1633/9, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele číslo KN-C 940/1 k.ú. Ľubica
907/201706.03.201709.03.20175 pracovných dníIng. Stanislav Šoltés, S. Tomášika 2419/23, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele číslo KN-C 299/8 k.ú. Ľubica
404/201724.02.201727.02.20175 pracovných dníPeter Timko, Levočská 1764/1, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele číslo KN-C 1961/2 k.ú. Ľubica
53/201717.1.201718.1.20175 pracovných dníMesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele číslo KN-C 3188 k.ú. Kežmarok
0028/201711.01.201711.01.20175 pracovných dníKamil Zachar, Kruhová 1403/147, 059 71 Ľubica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele číslo KN-C 1470/1 k.ú. Ľubica
0008/201704.01.201705.01.20175 pracovných dníMesto Kežmarok v zastúpení PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 1036/1 k.ú. Kežmarok.
9361/201629.11.201629.11.20165 pracovných dníMesto Kežmarok v zastúpení PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, primátorom mesta, Hlavné námestie 1, Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 636 k.ú. Kežmarok
9233/201610.11.201610.11.20165 pracovných dníŽofia Lizaková, Slnečná 20, 059 71 Ľubica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 948/1 (KN-E 961/2) k.ú. Ľubica
8989/201614.10.201617.10.20165 pracovných dníMesto Kežmarok v zastúpení PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, primátorom mesta, Hlavné námestie 1, Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 636 k.ú. Kežmarok
902/201625.04.201627.04.20165 pracovných dníMesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok v zastúpení Základnou školou Dr. Daniela Fischera, IČO 36158968 riaditeľkou školy Mgr. Ivetou Slovíkovou, ul. D. Fischera 2, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 1036/1 k.ú. Kežmarok
798/201611.04.201612.04.20167 dní Mesto Kežmarok, v zastúpení PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom primátorom mesta, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 430 k.ú. Kežmarok.
797/201611.04.201612.04.20167 dníMesto Kežmarok, v zastúpení PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom primátorom mesta, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 1650 k.ú. Kežmarok.
796/201611.04.201612.04.20167 dníMesto Kežmarok, v zastúpení PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom primátorom mesta, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 1303 k.ú. Kežmarok.
664/201622.03.201622.03.20167 dníIng. Martina Zavacká, Gen. Svobodu 684/5, Ľubica a Ing. Dušan Cvek, Budovateľská 101, Ľubica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-E 13556 k.ú.Ľubica.
6311/201515.10.201516.10.20157 dníJozef Tropp a Mária Troppová, Školská 62/4, 059 71 Ľubica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na par č. KN-C 1383 k.ú. Ľubica
6226/201502.10.201507.10.20157 dníVojenské lesy a majetky SR, š.p., odštepný závod Kežmarok, Generála Štefánika 26, 065 03 Podolínec - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na par č. KN-C 131, 158, 200, 466, 558, 559 k.ú. Ľubické Kúpele a na par.č. KN-C 13791, 13794, 13797, 13804, 13809, 13811, 13817, 13847, 13907, 13984 k.ú. Ľubica
6161/201523.9.201523.9.20157 dníKatarína Šterbáková, Lanškrounská 1598/17, Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 1961/2 k.ú.Ľubica
6073/201507.09.201510.09.20157 dníZoltán Klempár, Lanškrounská 1651/21, Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 1961/2 k.ú.Ľubica
1004/201531.03.201501.04.20157 dníVLM SR š.p., OZ Kežmarok, Generála Štefánika 26, 065 03 Podolínec - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 14037 k.ú.Ľubica a parcele č. KN-C 253 k.ú. Ľubické Kúpele.
374/201520.02.201523.02.20157 dníMgr. Martina Irhová, Levočská 1765/5, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 1961/2 k.ú.Ľubica.
146/201519.01.201520.01.20157 dníMiroslav Kožel a Claudia Koželová, Pod lesom 1785/1A, Ľubica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 7541/2, 7542/2 k.ú.Ľubica.
5667/201423.10.201428.10.20147 dníLadislav Blaško, K.Kuzmányho 1583/31, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 1962/1 k.ú.Ľubica.
5659/201423.10.201428.10.20147 dníVojenské lesy a majetky š.p., OZ Kežmarok, Generála Štefánika 26, 065 03 Podolínec - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcelách č. KN-C 66, 131, 158, 200 k.ú. Ľubické Kúpele a parcelách č. KN-E 13791, 13794, 13797, 13804, 13809, 13811, 13817, 13847, 13907, 13984 k.ú. Ľubica.
5491/201401.10.201402.10.20147 dníJán Štefaňák, Bardejovská 1716/6, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 1961/2 k.ú.Ľubica.
5420/201423.09.201423.09.20147 dníŠtefan Klempár, Levočská 1770/14, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 1961/2 k.ú.Ľubica.
5344/201417.09.201418.09.20147 dníJán Pavlík, K.Kuzmányho 1577/15, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 1962/1 k.ú.Ľubica.
1642/201424.03.201424.03.20147 dníMária Nováčková, Lanškrounská 1606/22, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 1961/1 k.ú.Ľubica.
1414/201418.03.201418.03.20147 dníMiroslav Kaprál a Mária Kaprálová, Kruhová 903/42, 059 71 Ľubica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 1726 k.ú.Ľubica.
1410/201414.03201414.03.20147 dníObec Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 773/1 k.ú.Ľubica a KN-E 962/2 k.ú.Ľubica
491/201404.03.201404.03.20147 dníAndrea Suchá, Petržalská 1633/11, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 1961/1 k.ú.Ľubica.
454/201427.02.201427.02.20147 dníEduard Zubal, Dr. Alexandra 35, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN-C 1995/77 k.ú.Ľubica.
414/201424.02.201424.02.20147 dníJaroslav Sýkora, Kruhová 971/19, 059 71 Ľubica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele KN-C č. 5373/2 k.ú.Ľubica
323/201411.02.201412.02.20147 dníŠtefan Kuruc a manž. Margita Kurucová, Možiarska 16, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele KN-C č. 1995/76 k.ú.Ľubica.
211/201428.01.201429.01.20147 dníPeter Maštenik, Hlavné námestie 22, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele KN-C č. 2421/2 k.ú.Ľubica.
6130/201315.10.201316.10.20137 dníJozef Petras, K.Kuzmányho 1575/23, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele KN-C č. 1962/1 k.ú.Ľubica.
6002/201324.09.201325.09.20137 dníMiroslav Jankura, Levočská 1766/4, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele KN-C č. 1961/2 k.ú.Ľubica.
5928/201312.9.201313.09.20137 dníŠtefan Kicoš, K.Kuzmányho 17, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele KN-C č. 1962/1 k.ú.Ľubica.
5648/201302.09.201303.09.20137 dníJozef Polomčák, Bardejovská 1717/4, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele KN-C č. 1961/1 k.ú.Ľubica.

dnes je: 23.2.2019

meniny má: Roman, Romana

Počasie v Ľubici

Počasie Ľubica tu

Plyn: 0850 111727
Voda: 052 7729548
Elektrina: 0800 123332
Verejné osvetlenie:
0905 710453
Káblová televízia a rozhlas:
02 20828208
sluzbyzakaznikom@slovanet.net

webygroup
ÚvodÚvodná stránka