Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce ĽubicaHľadať
 
 

Starosta

Ing. Ján Kapolka starosta obce Ľubica

Ing. Ján Kapolka 10. 11. 2018  bol v komunálnych voľbách zvolený a 25. 11. 2018 na ustanovujúcom Obecnom zastupiteľstve menovaný do funkcie starostu obce Ľubica Ing. Ján Kapolka.

 

 

 

 

Kontakt: tel.: 052/4680012

e-mail: starosta@obeclubica.sk , jan.kapolka@obeclubica.sk

adresa: Obecný úrad Ľubica, Generála Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica

 

 Kompetencie:

1.  Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia
    obyvatelia obce v priamych voľbách.
    Funkčné obdobie starostu sa skončí zloţením sľubu novozvoleného starostu .

2.  Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce
    a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch
    je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
    v znení zmien a doplnkov).

3.  Starosta najmä:
    a/ zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady
    b/ vykonáva obecnú správu,
    c/ zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickýma fyzickým osobám,
    d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto
        štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obec-
        nému zastupiteľstvu,
    e/ uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a pouţíva obecné insígnie,
    f/ podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného
       zastupiteľstva.

4.  Starosta môţe pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa
    domnieva, ţe odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, ţe ho
    nepodpíše v lehote podľa §12 ods.6. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje
    uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade.
    Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
 

Zdroj: štatút obce Ľubica


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Počasie v Ľubici

Počasie Ľubica tu

Plyn: 0850 111727
Voda: 052 7729548
Elektrina: 0800 123332
Verejné osvetlenie:
0905 710453
Káblová televízia a rozhlas:
02 20828208
sluzbyzakaznikom@slovanet.net

webygroup
ÚvodÚvodná stránka