Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce ĽubicaHľadať
 
 

Terénna sociálna práca

Terénna sociálna práca v Ľubici

Dňom 1. 11. 2011 bola v Ľubici znovu obnovená činnosť TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE.

Traja pracovníci majú sídlo v budove zdravotného strediska na ulici Vrbovskej.

Kancelária - Terénna sociálna práca   Kontakt:

   Mgr. Magdaléna Šiserová, vedúca 

   e-mail: magdalena.siserova@obeclubica.sk

   tel.: +421 052 4566036

   moil: 0917 997532

   Vrbovská 45, 059 71 Ľubica

Lucia Gorfolová, asistentka

e-mail: lucia.gorfolova@obeclubica.sk


 

Terénna sociálna práca - budova sidla

Kompetencie: 

 Terénny komunitný pracovník:

 • Mapuje lokalitu obce, v ktorej vykonáva terénnu sociálnu prácu – zber demografických údajov, analýza potrieb občanov lokality a využitie podkladov najmä pre operatívne stanovenie cieľov svojej práce v krátkodobom a dlhodobom horizonte.
 • Pripravuje a realizuje rámcový plán hlavných úloh v krátkodobom (mesačnom) a dlhodobom horizonte a vypracúva o ich plnení za každý uplynulý týždeň informáciu, ktorú predkladá koordinátorovi.
 • Vedie záznam o klientovi a pracovný výkaz.
 • Vyhľadáva občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc. Pracuje s komunitou v jej prirodzenom sociálnom prostredí.
 • Poskytuje klientovi individuálnu pomoc a základné poradenstvo (zisťuje osobnú, rodinnú a sociálnu anamnézu). Navrhuje klientovi spôsoby riešenia jeho sociálnej situácie a pomáha mu pri riešení jeho problémov. V nevyhnutných prípadoch ho distribuuje príslušným inštitúciám. V prípade potreby klienta sprevádza a uplatňuje jeho opodstatnené práva v inštitúciách.
 • Sprostredkúva a realizuje aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, predchádzanie prehlbovania a opakovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu a zamedzenie vzniku a nárastu sociálno-patologických javov v komunite.
 • Sprostredkúva a realizuje aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a sociálnej deprivácie, vrátane vzdelávacích a podporných aktivít v oblasti zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania, občianskych práv a povinností, a pod.
 • Sprostredkúva a realizuje aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie a riešenie negatívnych stereotypov, majority vo vzťahu ku komunite a naopak.
 • Spolupracuje s príslušnými inštitúciami a ďalšími relevantnými subjektami, realizuje konzultácie s odborníkmi a sprostredkúva informácie medzi klientom a inštitúciami v obci, ale i v rámci územných obvodov príslušných orgánov- obecný úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, školy a školské zariadenia, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne a verejné inštitúcie. Konzultuje s nimi prípady najmä z hadiska postupov ich riešenia.
 • Spolupracuje a koordinátorom terénnych sociálnych pracovníkov, prípadne s ostatnými sociálnymi pracovníkmi. Konzultuje s nimi zložité a naliehavé prípady najmä z hľadiska postupov ich riešenia.
 • Koordinuje a usmerňuje činnosť asistentov.
 • Absolvuje vzdelávacie školenia a tréningy podľa usmernení koordinátora a zamestnávateľa.

Asistent:

 • Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone terénnej sociálnej práce v
 • komunite podľa jeho pokynov.
 • Má v starostlivosti vybrané rodiny, ktorým poskytuje pomoc a usmerňuje ich (jedná sa o pomoc klientom s vyplňovaním tlačív, doprevádzanie klienta, prípravu na stretnutia klientov s príslušnými inštitúciami, a pod. .Osobitnú pozornosť venuje riadnej starostlivosti rodičov (zákonných zástupcov)o deti, mládež a ich vývin ,o ich riadnu dochádzku do školy ,voľno časové aktivity, stravovacie a hygienické návyky, pri prevencii a riešeniu sociálnych javov v rodine.
 • Podieľa sa na príprave a realizácii príslušných aktivít a opatrení, vzdelávacích a ďalších rozvojových programov v komunite a obci.
 • Zabezpečuje v spolupráci s TSP sprostredkovanie informácií navzájom, najmä medzi komunitou a relevantnými inštitúciami a ďalšími subjektami v obci (obecným úradom, školami, zdravotným strediskom atď.)
 • Absolvuje vzdelávacie školenia a tréningy podľa usmernení koordinátora a zamestnávateľa.

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Počasie v Ľubici

Počasie Ľubica tu

Plyn: 0850 111727
Voda: 052 7729548
Elektrina: 0800 123332
Verejné osvetlenie:
0905 710453
Káblová televízia a rozhlas:
02 20828208
sluzbyzakaznikom@slovanet.net

webygroup
ÚvodÚvodná stránka