Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce ĽubicaHľadať
 
 

Trojkráľový stolnotenisový turnaj

           Úvodom.   Myšlienka vzniku Trojkráľového stolnotenisového turnaja.

Po spoločenských zmenách, ktoré nastali v našej vlasti, došlo aj v našej obci k zmene. Hneď po nežnej revolúcii 17.11. 1989 sa v Ľubici zdvihla emocionálna vlna a nadšenie zvrátiť nepriaznivý stav násilného zlúčenia s Kežmarkom a túžba stať sa opäť samostatnou obcou. Aj novoprijaté zákony tomu napomáhali, a tak po prijatí zákona o obecnom zriadení, ktorý umožnil mestám a obciam zmeniť rozhodnutia z minulosti a vrátiť samospráve kompetencie, ktoré jej patria, sa rozhodli občania obce Ľubica v referende, že sa osamostatníme od mesta Kežmarok. K tomu došlo dňa 1.9.1992, keď oficiálne vláda SR svojim rozhodnutím potvrdila vznik samostatnej obce Ľubica. Už v októbri 1992 sa konali prvé voľby do obecného zastupiteľstva v Ľubici. Tieto voľby s veľkou prevahou vyhralo KDH a obsadilo skoro všetky poslanecké miesta. Keďže bol veľký záujem zveľaďovať obec aj po stránke kultúrnej aj športovej, tak sa poslanci za KDH rozhodli usporiadať nejakú športovú akciu obecného významu. Tak padlo rozhodnutie usporiadať na sviatok Troch kráľov stolnotenisový turnaj pre deti – žiakov a aj dospelých. Hlavným iniciátorom bol predseda klubu KDH p. Ján Drugáč. Vychádzajúc z tradície, že aj v minulosti pri TJ TATRAN Ľubica existoval stolnotenisový oddiel, ktorý sa mohol pochváliť peknými výsledkami v rámci východoslovenského kraja, chceli sme nadviazať na túto tradíciu. Tak 6.1.1995 sa uskutočnil najprv ako nultý ročník, ale bol to vlastne 1. ročník turnaja, na ktorom sa zúčastnili žiaci tunajšej ZŠ – deti poslancov a členov KDH a z mužov bývalí hráči, ale aj ostatní občania obce, ktorí mali záujem o trochu pohybu po vianočných sviatkoch. Z prvých dvoch ročníkov sa nezachovali žiadne písomné záznamy – mená súťažiacich a počty, neboli stanovené ani žiadne kritéria účasti. Až v nasledujúcich rokoch sa už pripravili aj propozície súťaže a aj prezenčné listiny súťažiacich a to aj preto, lebo keď sa v Kežmarku dozvedeli, že organizujeme takýto turnaj, tak prišli si zahrať aj oni. V Kežmarku fungovali dva veľké kluby SEVERKA a FORTUNA a mali medzi sebou aj šéfa stolnotenisového zväzu p. MUDr. Jaroslava Novotného, ktorý nám s radosťou pomohol aj pri príprave ďalších ročníkov a spolupodieľal sa aj pri rozhodovaní jednotlivých zápasov ako hlavný rozhodca. Od tretieho ročníka sú už aj oficiálne výsledky, ktoré sú prezentované aj v písomnej podobe. Jednotlivé ročníky a ich výsledky sú spracované samostatne pre každý ročník a sú uvedené nižšie.               

      Krátke zhodnotenie jednotlivých ročníkov.

Ambíciou organizátorov turnaja bolo zapojiť čo najviac detí do športovania. Prvé dva ročníky boli vlastne testom, či deti ale aj dospelí prejavia záujem o tento šport. Na treťom ročníku sa súťažilo v dvoch kategóriách a to žiaci a muži. Mužom sa však nepáčilo, že všetci hrajú v jednej kategórii a to ako registrovaní hráči, ktorí hrajú aktívne v nejakej lige, a neregistrovaní čiže úplný amatéri, ktorí to majú ako koníček. Preto už vo štvrtom ročníku boli súťažiaci rozdelení do štyroch kategórií, samostatne hrali muži registrovaní, zvlášť neregistrovaní, žiaci mali svoju kategóriu a v tomto ročníku sa prvýkrát zúčastnili aj ženy. Počet súťažiacich v tomto ročníku sa strojnásobil oproti predchádzajúcemu roku. V piatom ročníku bola účasť menšia, ale pribudla nová kategória veteráni – súťažiaci registrovaní vo veku nad 40 rokov. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. V šiestom ročníku sa účasť opäť strojnásobila oproti predchádzajúcemu roku, opäť si prišli zahrať aj ženy a tak sa súťažilo v piatich kategóriách. Až v siedmom ročníku sa podarilo organizátorom prvýkrát privítať na súťaži aj žiačky a tak sa podarilo obsadiť všetkých šesť plánovaných kategórii. Účasť oproti predchádzajúcemu roku sa opäť trochu zvýšila a to vďaka tomu, že turnaja sa zúčastnilo aj dvadsať súťažiacich z Poľska, z družobného mesta Kroščenko. Prvýkrát môžeme povedať, že to bol medzinárodný turnaj, účasť bola 112 súťažiacich, čo organizátorov veľmi potešilo a dalo chuť do ďalšej práce. V ôsmom ročníku počet súťažiacich klesol skoro o polovicu, ale boli obsadené všetky kategórie. V deviatom ročníku sa účasť opäť zvýšila, ale súťažilo sa len v piatich kategóriách, pretože opäť sa neprihlásili žiačky. Od desiateho ročníka už boli stále obsadené všetky kategórie čiže šesť. Jedenásty ročník prekvapil organizátorov veľkým záujmom a dovtedy najvyšším počtom súťažiacich a to 138. V dvanástom ročníku poklesla účasť a to preto, lebo telocvičňa ZŠ bola v rekonštrukcii a súťažilo sa na dvoch miestach v Cultuse a na štadióne TJ TATRAN, kde neboli najvhodnejšie podmienky, čo odradilo hlavne mužov registrovaných. V ďalších ročníkoch sa účasť pohybovala od 88 až do rekordných 140 súťažiacich v dvadsiatom ročníku. Organizátorov podujatia veľmi potešila účasť p. Miroslava Jambora – účastníka a medailistu z paraolympiády v Pekingu a Londýna, ktorý u nás súťažil trikrát a na devätnástom ročníku sa podelil so svojimi zážitkami a problémami s p. Miroslavou Szitovou, podpredsedníčkou KDH, ktorá sa na tomto podujatí tiež zúčastnila. Prvé tri ročníky podujatia boli organizované výlučne klubom KDH v Ľubici. Až od štvrtého ročníka sa k organizácii turnaja pridala aj obec, ktorá prispela na vecné ceny – poháre a medaily. Táto spolupráca s obcou pokračuje dodnes. Prvé ročníky podporovali aj sponzori z obce, ktorým patrí poďakovanie, pretože bez ich finančnej podpory by pravdepodobne nebolo možné tieto podujatia uskutočňovať. Medzi vzácne osobnosti, ktoré sa zúčastnili na turnajoch patril aj JUDr. Štefan Harabin, vtedy predseda Najvyššieho súdu SR. Taktiež aj vyššie spomenutý Miroslav Jambor, ako aj p. Oľga Barbusová – taktiež paraolympionička v ženskej kategórii. Pravidelne sa na zahájení turnaja zúčastňovali aj predstavitelia KDH, či už to boli okresný predseda p. Ing. Ján Soliar, Ing. František Grohola, predseda klubu v Kežmarku, Ing. Lukáš Hotáry, okresný predseda OC KDH v Kežmarku, ale aj poslanec NR SR Ing. Stanislav Kahanec, spomínaná podpredsedníčka Mgr. Miroslava Szitová, okresní tajomníci p. Michlík, p. Kormaník a aj krajský tajomník p. Nazarej. Poďakovanie patrí MUDr. Jaroslavovi Novotnému – predsedovi Oblastného stolnotenisového zväzu, ktorý veľkým dielom spolu s p. Jozefom Funketom sa postarali o vysokú úroveň tohto podujatia. Pomáhali pri organizácii ale aj ako rozhodcovia na jednotlivých ročníkoch, za čo im bolo pri príležitosti otvorenia  XX. ročníka udelené Čestné uznanie. S odstupom času môžeme tento turnaj hodnotiť veľmi pozitívne, pretože o ňom vedia v širokom okolí a aj súťažiaci sú zo širokého okolia od Prešova, Krompách, Levoče, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovne, Liptovského Mikuláša až po Hnúšťu a dokonca v posledných dvoch ročníkoch aj z Poľska. Podrobnejšie informácie sú vo výsledkových listinách jednotlivých ročníkov. Organizátori sa už teraz pripravujú a tešia na jubilejný 25. ročník tohto podujatia, ktorý zavŕši štvrťstoročie trvania tohto podujatia.

 

            Podľa dostupných materiálov za organizačný výbor spracoval Libor Sládek, tajomník  


 

2018 - XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk


 
 
XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk


 
 
XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk


 
 
XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk


 
 
XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk


 
 
XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk


 
 
XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk


 
 
XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

XXIV. ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja
Autor: M. Kruk


 

Ďalšie fotogalérie

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Počasie v Ľubici

Počasie Ľubica tu

Plyn: 0850 111727
Voda: 052 7729548
Elektrina: 0800 123332
Verejné osvetlenie:
0905 710453
Káblová televízia a rozhlas:
02 20828208
sluzbyzakaznikom@slovanet.net

webygroup
ÚvodÚvodná stránka