Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Oficiálne stránky obce ĽubicaHľadať
 
 

Úradné oznamy obce

Úradné oznamy obce

Obecné zastupiteľstvo bude zasadaťVytlačiť
 

OcÚ ĽubicaV  zmysle  zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení  v znení  neskorších  predpisov  zvolávam 7. zasadnutie Obecného  zastupiteľstva  Obce  Ľubica, ktoré sa uskutoční

 

dňa  25. októbra  2018 o 18.00 hod.

(štvrtok)

na Obecnom úrade v Ľubici – zasadačka na I. poschodí

Ing. Ján Kapolka, starosta obce


 
 

Verejná schôdza Vytlačiť
 

Verejná schôdzaV nedeľu 21.10.2018 sa v spoločenskom dome CULTUS konalo verejné zhromaždenie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré zvolal starosta obce Ing. Ján Kapolka. V úvode stretnutia, ktoré moderoval  Mgr. Pavol Mrázik, prezentovali štvorročnú činnosť Obce Ľubica poslanci Ing. Štefan Špirko, Ing. Vladimir Harabin a starosta obce na veľkoplošnej projekcii. Následne sa do diskusie zapojil aj ďalší poslanci a prítomní občania. Častou témou v diskusii bolo porovnávanie predchádzajúceho a terajšieho  volebného obdobia ku ktorým sa postupne vyjadrili predchádzajúci starosta Ing. Peter Repčák a terajší starosta Ing. Ján Kapolka.

Text a foto M. Kruk


 
 

Rekonštrukcia športového ihriskaVytlačiť
 

DSC_2000w.JPGObec Ľubica v polovici októbra začala so zemnými prácami na ulici Kruhovej. Dôvodom je úprava terénu pred výstavbou nového oplotenia bývalého futbalového ihriska a taktiež pred inštaláciou nových prvkov detského ihriska. Stavebné práce budú dokončené ešte v jeseni  úprava a výsadba zelene v jarnom období.

Text a foto M. Kruk


 
 

Okrsková volebná komisia zasadalaVytlačiť
 

Zasadanie volebných komisii obceV súvislosti s prípravou a zabezpečením volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 zvolal na 18.októbra 2018 do spoločenského domu CULTUS zasadanie okrskových komisií  (OVK) starosta obce Ing. Ján Kapolka. Na tomto zasadnutí nominovaní členovia štyroch  okrskových komisii zložili sľub, zvolili si predsedu a podpredsedu OVK a taktiež absolvovali školenie a poučenie o ochrane osobných údajov.

Text a foto M. Kruk


 
 

Obec Ľubica - Výberové konanie na pracovnú funkciuVytlačiť
 

logoObec Ľubica prijme zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu: 

operátor TV štúdia, (kameraman) nástup: ihneď

Požadované predpoklady, termíny na podávanie žiadosti v prílohach...


 
 

Stretnutie seniorovVytlačiť
 

Starosta obceTak ako končí leto a začína jeseň, tak prichádza aj obdobie staroby. Človek sa ocíta v jeseni života a spomína na minulosť. Október sa nesie v znamení mesiaca úcty k starším. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali podujatie s názvom "Mesiac úcty k starším". Dňa 14. 10. 2018 (nedeľa) sme sa zišli v kultúrnom dome CULTUS. O pestrý program sa postarali deti z materskej školy, žiaci zo základnej školy a žiaci zo základnej umeleckej školy. Na záverIMG_8851.JPG vystúpil folklórny súbor ZVONÁRKA, ktorý si pripravil program "Čepčenie". Počet starších návštevníkov bol okolo 130. Tradičným októbrovým podujatím sme docielili radosť v očiach u starších ľudí. 

Text: K. Hossová. Foto: M. Kruk viac fotogaléria...

Deti MŠ Ľubica


 
 

Jesenné upratovanie - harmonogramVytlačiť
 

Zberny_dvor.JPGObec Ľubica oznamuje obyvateľom obce,

že sa uskutoční  zber a preprava objemného odpadu

v zmysle harmonogramu

v dňoch od 15. októbra -  do 24. októbra 2018

 

Pristavené veľkoobjemové kontajnery (VOK) sú určené pre obyvateľov obce Ľubica, nie pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné sa zbavovať odpadov zo svojej činnosti v súlade so zákonom a na vlastné náklady.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

Objemný odpad - je zložka komunálneho odpadu, ktorá svojím rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám v systéme zberu.

Veľkoobjemový odpad  -  predstavuje nepotrebné, opotrebované, zastarané veci, ktorých sa občania chcú a potrebujú zbaviť. Sú to veci, ktoré majú väčšie rozmery ako klasické veci. Jedná sa o veci, ktoré neviete umiestniť do 110 l zbernej nádoby. Rozmerovo veľký odpad je potrebné rozobrať na menšie kúsky.

ZAKAZUJE  SA UKLADAŤ DO VOK:

  • biologický rozložiteľný odpad – lístie, konáre,
  • elektroodpad – chladničky, TV, počítače a pod.
  • nebezpečný odpad
  • stavebný odpad
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov Jesenne_upratovanie_2018.pdf Jesenne_upratovanie_2018.pdf (146.9 kB)

 
 

ZUŠ - výberové konanieVytlačiť
 

logo ZUŠStarosta obce Ľubica vyhlasuje, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky.

Viac informácii v prílohe ...


 
 

Výzva na vysporiadanie hrobových miestVytlačiť
 

Ilustračné foto cintorín ĽubicaSpoločnosť Služby obce Ľubica s.r.o. vyzýva všetkých príbuzných a pozostalých, ktorých zosnulí predkovia majú zanedbané hroby alebo ležia v hroboch bez označenia (meno a priezvisko, dátum narodenia a úmrtia), alebo v hroboch bez uhradeného nájomného, aby si ďalšie užívanie hrobových miest vysporiadali u referenta spoločnosti p. Marty Strellovej (č. dverí 3). V prípade neprejaveného záujmu budú v zmysle Zákona č. 131/2010 o pohrebníctve tieto hrobové miesta sanované a následne pridelené iným záujemcom.

Ing. Ján Mazurek, konateľ spoločnosti


 
 

Pozor na podvodníkov !!!Vytlačiť
 

Ilustračné fotoPolícia upozorňuje seniorov, aby sa nedali oklamať, pretože podvodníci ich môžu uviesť do omylu a prídu o úspory alebo cenné predmety.

Táto kriminalita obsahuje najmä ekonomickú kriminalitu (podvod, sprenevera), majetkovú kriminalitu (krádež) a násilnú kriminalitu (lúpež, porušovanie domovej slobody, ublíženie na zdraví).

Špecifická kriminalita na senioroch je páchaná sofistikovaným a organizovaným spôsobom cielene na senioroch tým spôsobom, že páchatelia pod rôznymi vymyslenými príbehmi / legendami / oslovia seniorov / našich dedkov a babičky /telefonicky, priamo na verejnosti alebo v ich domoch a bytoch a snažia sa získať ich dôveru, nájsť miesto, kde si ťažko našetrené peniažky odkladali  v nepozorovanej chvíli od nich podvodne alebo krádežou získať ich celoživotné úspory.

Zlodeji sa schválne zameriavajú na starších ľudí, čiže seniorov a to hlavne z dôvodu, že seniori sú „ľahšími“ obeťami kriminality a to najmä vplyvom ich vyššieho veku a riziko, že sa stane senior obeťou tejto trestnej činnosti, je oveľa vyššie.

V prílohe zverejňujeme prednášku Obecnej polície k tejto téme.

 

Aj v našom regióne sa už tieto problémy objavili, nedávno v Kežmarku.

Upozornenie Kežmarok...

Ďalší prípad v Želiezovciach...

 


 
 

Obecné autá majú novú garážVytlačiť
 

GarážPo rekonštrukcii kotolne v Základnej škole  došlo k veľkej úspore priestorov. Hneď sa rozhodlo, že budú využité na zhotovenie garáži pre obecné autá, ktoré musia parkovať vonku. Najskôr sa urobili najnutnejšie úpravy obvodových stien, osadili sa demontáži okien nové garážové brány. Až v tomto roku sa našli financie na dokončenie pôvodného zámeru a v máji boli ukončené stavebné práce v interiéry garáži ale aj na fasáde a podbike strechy. Garáž je vhodné pre dve autá, v krajnom prípade vojdú aj tri. Priestor garáže je taktiež monitorovaný kamerovým systémom.

Text a foto M. Kruk


 
 

Kotolňa v Kirbise je po rekonštrukciiVytlačiť
 

Nová kotolňaKotolňa v budove Kirbis bola do apríla tohto roku pôvodná, stará ako celá budova. Z troch kotlov už išiel len jeden a na tom boli poruchy veľmi časté a náhradné diely nedostupné. O účinnosti starých kotlov ani nehovoriac. V máji bola kotolňa odovzdaná po rekonštrukcii do prevádzky. Boli urobené aj vchodové schody pred a za dverami.  Oprava vnútornej omietky. Prerobená musela byť  aj elektroinštalácia. Nainštaloval sa nový komín s vlastným prívodom vzduchu. Je potrebné spomenúť, že obec má v majetku budovy, kde je v prevádzke 14 kotolni. Najväčšia rekonštrukcia kotolne sa pred pár rokmi robila v Základnej škole. Ďalšia v jednej budove Materskej školy Gen. Svobodu.  Ďalšie sú v podobnom technickom stave, ako bola kotolňa v Kirbise. Čaká nás ešte teda veľa práce a hlavne je potrebné aj na tieto rekonštrukcie vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte obce.

Text a foto M. Kruk


 
 

Rekonštrukcia rozhlasu po druhej etapeVytlačiť
 

RozhlasKoncové body obecného rozhlasu boli v mesiaci máj vymieňané za nové. Ako sme už aj touto cestou informovali, v minulom roku sa začala rozsiahla rekonštrukcia nášho rozhlasu. Hlavnou výhodou je bez káblové šírenie signálu. Bola vymenená ako prvá rozhlasová ústredňa s vysielačom  a 12 koncových bodov. V máji tohto roku sme pokračovali vo výmene na uliciach Športová, Povstalecká, Bernolákova, Kruhová, Mierová, Jarná. Prednostne pribudli po jednom koncové body rozhlasu na miestach, kde doposiaľ neboli. Na ulici Úzkej a Podtatranskej. Takže v tomto roku pribudlo 21 nových koncových bodov.  Na budúci rok plánujeme výmenu rozhlasu dokončiť aj rozlohou druhú polovicu obce.

Text a foto M. Kruk


 
 

Nové usmernenie na používanie čísla 112Vytlačiť
 

LOGOMinisterstvo vnútra Slovenkej republiky vydalo nové usmernenie na používanie tiesňové čísla  „SMS pomoc 112“ , obsahom ktorého je úprava spôsobu akým sa má správne využívať SMS.

Informačný leták o tom, akým spôsobom správne využívať SMS na číslo tiesňového volania 112.  Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 bolo stanovené ako nástroj predovšetkým pre sluchovo znevýhodnených občanov na privolanie pomoci v tiesni a pri mimoriadnych udalostiach, teda v situáciách, pri ktorých je bezprostredne ohrozený váš život, zdravie alebo majetok, alebo je ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie vo vašom okolí, a potrebujete bezodkladnú pomoc záchranných zložiek, napríklad zdravotníkov, hasičov alebo polície.

Viac príloha na stiahnutie...


 
 

Zmena zberu separovaného odpadu v rok 2018Vytlačiť
 

Separovaný zber

Od januára je zmena zberu a to:

Doteraz sa každý mesiac zberali všetky vytriedené zložky komunálneho odpadu.

Po novom t.j. od 1.1.2018 je zmena v systéme zberu jednotlivých zložiek KO:

plasty – každý mesiac

papier, sklo, kovy, VKM – len nepárny mesiac

 

Obec Ľubica oznamuje obyvateľom obce, že vrecia na triedený odpad a kalendár zberu na rok 2018 si môžu vyzdvihnúť v budove obecného úradu č. 96, v kancelárii – Služby obce Ľubica s.r.o.


 
 

dnes je: 22.10.2018

meniny má: Sergej

Počasie v Ľubici

Počasie Ľubica tu

Plyn: 0850 111727
Voda: 052 7729548
Elektrina: 0800 123332
Verejné osvetlenie:
0905 710453
Káblová televízia a rozhlas:
02 20828208
sluzbyzakaznikom@slovanet.net

webygroup
ÚvodÚvodná stránka