Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Oficiálne stránky obce ĽubicaHľadať
 
 

Verejné obstarávanie OcÚ

Profil obce

Zákon č. 343/2015 Z. z.

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

z 18. novembra 2015

§ 117

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

(2) Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

(3) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.

(4) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak; § 24 sa nepoužije.

 

Obec Ľubica - Profil obstarávateľa

 


Do 18.novembra 2015

Podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

ak je predpokladaná hodnota zákazky rovnaká alebo vyššia než 1 000 €, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním, ak je v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti, zverejní jej zadanie najneskôr v deň jej zadania.


 
Zoznam zadávaných zákaziek za Obec Ľubica
dátum zadávaniaPredmet zákazkyPredpoklad. hodnota (€)druh
3.7.2013Majetkoprávne vysporiadanie parciel k projektu - Obnova Obce Ľubica2 800,00služby
19.7.2013Vypracovanie žiadosti o NFP - Obnova obce Ľubica1 000,00služby
19.7.2013Vypracovanie žiadosti o NFP , implementácia a externý manažment (MAS)2 400,00služby
19.7.2013Vypracovanie žiadosti o NFP , implementácia a externý manažment (MAS)2 400,00služby
27.7.2013Dodávka repelentného prípravku na ochranu lesných kultúr19 500,00tovary
3.9.2013Lávky v obci Ľubica62 919,23práce
16.9.2013Uzlové pletivo na oplocovanie lesných kultúr z pozinkovaných drôtov4 750,00tovary
13.9.2013Zastavovacia štúdia - IBV pri mlyne - ul. Gen. Svobodu1 600,00služby
13.9.2013Architektonická štúdia - Hasičská zbrojnica ul. Remeselnícka1 900,00služby
26.9.2013Výmena poškodenej krytiny uvoľnenej vetrom - budova Zdravotného strediska2 000,00práce
27.9.2013Informačné vitríny na cintorín1 500,00tovary
10.10.2013Vrecia na separovaný odpad5 000,00tovary
15.10.2013Dodanie sadeníc8 500,00tovary
21.10.2013Terénne práce a odvoz zeminy 1 700,00služby
21.10.2013Zimná údržba MK 2013-20146 000,00služby
24.10.2013Dodanie prenosnej železobetónovej garáže - obecné lesy3 000,00tovary
30.10.2013Projektová dokumentácia na zlepšenie vykurovania v Dome humanity1 600,00práce
7.11.2013Chladiaci 3-box, katafalk a ďalšie zariadenie pre cintorínske služby4300,00tovar
8.11.2013Firewall- komplexne riešenie zabezpečenia pre 9 PC1700,00tovar
11.11.2013DV PLAY TV vysielací SW, PC zostava, APC,192400,00tovar
15.11.2013PC zostava a strihací SW k TV Ľubica1800,00tovar
25.11.2013Asfaltovanie výtlkov3900,00práce
25.11.2013Nákup materiálu na výmenu termohlavíc - 50 ks1800,00tovar
2.12.2013Oplotenie obecnej budovy22 280,00práce
6.12.20123Bežecký pás Life Fitness F1 Smart 1900,00tovar
10.12.2013Cestný priepust - ul. Pod lesom8200,00tovar
13.12.2013Dodávka mykorhizného preparátu pre umelú obnovu lesa na rok 201418 000,00tovar
15.12.2013Ozvučenie domu smútku - zosilovač, repro, mikrofon, prennosný systém s prislušenstvom1750,00tovar
16.12.2013Zber a odvoz komunálneho odpadu19 980,00služba
16.12.2013Zber a odvoz objemného odpadu7 800,00služba
16.12.2013Zber a odvoz triedeného odpadu3 400,00 služba
07.01.2014Rekonštrukcia kotolne - Dom humanity7 800,00práce
14.01.2014Rekonštrukcia priestorov na ul. Gen. Svobodu 119 – priestory pre Charitu7 101,30práce
16.01.2014Jednotná ekonomika organizácii - Obtion k ISS CG2 550,00tovar
19.01.2014Nákup vypočtovej techniky a príslušenstva3 300,00tovar
29.01.2014Nákup kancelárskych potrieb2 300,00tovar

Podlimitné a nadlimitné zákazky – prílohy na stiahnutie


 

 

 

 

 

 

 

 
Zoznam zadávaných zákaziek
Dátum zverejneniaTerrmín zadávania zakázkyPredmet zákazkyVýsledná cena v € bez DPHÚspešný uchádzačDátum podpisu zmluvy
05.09.201309.09.2013Vypracovanie žiadosti o NFP a služby externého manažmentu pre projekt „Oplotenie obecnej budovy “2 850,00Euro Funds Consulting, s.r.o.16.12.2013
05.09.201309.09.2013Vypracovanie žiadosti o NFP a služby externého manažmentu pre projekt „Lávky v obci Ľubica“6 000,00Euro Funds Consulting, s.r.o.16.12.2013

Zoznam verejných obstarávaní


 

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

Počasie v Ľubici

Počasie Ľubica tu

Plyn: 0850 111727
Voda: 052 7729548
Elektrina: 0800 123332
Verejné osvetlenie:
0905 710453
Káblová televízia a rozhlas:
02 20828208
sluzbyzakaznikom@slovanet.net

webygroup
ÚvodÚvodná stránka