Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Oficiálne stránky obce ĽubicaHľadať
 
 

Voľby do NR SR 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Aktuálne oznamy:

 • Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do NR SR končí v piatok 4. marca 2016 o 14.30 hod. Hlasovací preukaz si môže volič prevziať osobne, alebo na základe splnomocnenia prevezme hlasovací preukaz splnomocnenec uvedený v žiadosti.  

 • Voľba do prenosnej volebnej schránky

  osobne alebo prostredníctvom inej osoby na Obecnom úrade v Ľubici, v kancelárii č. 1 na prízemí u p. Čorbovej, v úradných hodinách, najneskôr v piatok 4. marca 2016 do 14.30 hod.,
  telefonicky na telefónnom čísle 052/4680013

  Počas volebného dňa 5. marca 2016 prostredníctvom inej osoby v príslušnej okrskovej volebnej komisii, alebo telefonicky na uvedených telefónnych číslach:  

  Volebný okrsok č. 1: Spoločenský dom CULTUS, Gen. Svobodu 133, Ľubica,

                                            t. č.:  0917 997 532

  Volebný okrsok č. 2: Zasadačka nad Fitness, Gen. Svobodu 96, Ľubica,

                                            t. č.: 052/4260219

   

  Volebný okrsok č. 3: Základná škola Ľubica, Školská 1, Ľubica, t. č.: 0917 997 563

   

  Volebný okrsok č. 4: Základná škola Ľubica, Školská 1, Ľubica, t. č.: 0905 519 431

 

 • Oznam pre voličov

ktorí sú zapísaní vo volebnom okrsku č. 3 a volebnom okrsku č. 4 sídliacich v Základnej škole v Ľubici, ul. Školská 1.

Vchod do volebných miestností nebude z ulice Remeselníckej, tak ako to bolo zvykom v predošlých voľbách. Pre voličov bude prístupný tzv. žiacky vchod – vchod od parku z ulice Školskej. Volebné miestnosti budú umiestnené na 1. poschodí budovy ZŠ. Ak by mali voliči závažný, najmä zdravotný problém dostaviť sa do volebnej miestnosti môžu požiadať o voľbu do prenosnej volebnej schránky.

Volebný okrsok č. 3: Základná škola Ľubica, Školská 1, Ľubica, t. č.: 0917 997 563

Volebný okrsok č. 4: Základná škola Ľubica, Školská 1, Ľubica, t. č.: 0905 519 431

  


     Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu  5. marca 2016  

 Právo voliť

     Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je
• zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
• výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Právo byť volený

     Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


Obec Ľubica v zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenie volieb do NR SR v roku 2016 a v zmysle § 46 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí: podatelna@obeclubica.sk


Informácie pre voliča

Hlasovací preukaz

Voľba poštou

 

 


 

 

 
 WNR16_TP.rtf (76.2 kB) WNR16_TP.rtf (76.2 kB)

 
 WNR16_bez_TP.rtf (68.6 kB) WNR16_bez_TP.rtf (68.6 kB)

 

dnes je: 19.1.2018

meniny má: Drahomíra, Mário

Počasie v Ľubici

Počasie Ľubica tu

Plyn: 0850 111727
Voda: 052 7729548
Elektrina: 0800 123332
Verejné osvetlenie:
0905 710453
Káblová televízia a rozhlas:
02 20828208
sluzbyzakaznikom@slovanet.net

webygroup
ÚvodÚvodná stránka